REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 

§1

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady działania i korzystania ze sklepu internetowego działającego pod adresem: www.jubilerprestiz.pl prowadzonego przez Bożenę Wańtuchowicz, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Prestiż Bożena Wańtuchowicz z siedzibą w Gostyninie przy ul. Morenowa 29, NIP: 9710163176, REGON: 611425844, adres e-mail: jubiler.prestiz@wp.pl, tel. 602 781 806.
 2. Sprzedaż w sklepie internetowym firmy Prestiż odbywa się na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, a każdy korzystający ze sklepu internetowego jest zobowiązany zapoznać się z jego treścią.
 3. W celu złożenia zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego firmy Prestiż konieczna jest akceptacja postanowień niniejszego regulaminu w trakcie składania zamówienia.
 4. Sklep internetowy Prestiż prowadzi sprzedaż detaliczną zegarków oraz biżuterii. Wszystkie produkty znajdujące się w ofercie sklepu internetowego są nowe i wolne od wad.

 

§ 2

 

DEFINICJE

 1. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.jubilerprestiz.pl,
 2. Sprzedawca, Usługodawca – Bożena Wańtuchowicz, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Prestiż Bożena Wańtuchowicz z siedzibą Gostyninie przy ul. Morenowej 29, NIP: 9710163176, REGON: 611425844,
 3. Konsument – osoba fizyczna, dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 4. Klient, Usługobiorca – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem sklepu internetowego firmy Prestiż,
 5. Produkt – dostępne w ofercie sklepu internetowego zegarki i biżuteria będące przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą,
 6. Regulamin – niniejszy regulamin korzystania ze sklepu internetowego,
 7. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie,
 8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży produktu zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego,
 9. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży,
 11. Formularz rejestracji – formularz dostępny na stronie internetowej sklepu umożliwiający utworzenie konta Klienta w systemie,
 12. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny na stronie internetowej sklepu umożliwiający dokonanie zamówienia, m. in. poprzez dodanie zamawianych produktów do koszyka oraz określenie warunków sprzedaży, w tym sposobu płatności i dostawy,
 13. Koszyk – element oprogramowania sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta produkty przeznaczone do zakupu, a także możliwe jest sprecyzowanie ilości produktów podlegających zakupowi,
 14. Konto – indywidualnie oznaczony za pomocą loginu oraz hasła zbiór informacji w systemie teleinformatycznym sklepu internetowego, w którym gromadzone są dane Klienta, w tym także informacje o złożonych przez niego zamówieniach.

 

§ 3

 

RODZAJ I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Niniejszy Regulamin obejmuje następujące usługi świadczone drogą elektroniczną:
  • zawieranie umów sprzedaży produktów dostępnych w ofercie sklepu internetowego,
  • prowadzenie konta w sklepie internetowym,
  • przesyłanie newslettera.
 2. Usługodawca ma możliwość zamieszczania na stronie sklepu treści reklamowych, które stanowią integralną część sklepu internetowego.

 

§ 4

 

WYMAGANIA TECHNICZNE ORAZ WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Do korzystanie ze sklepu internetowego (w tym do składania zamówień oraz przeglądania asortymentu sklepu) niezbędne są:
  • urządzenie z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową z obsługą HTML5
  • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
  • włączona obsługa plików cookies,
 2. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 3. Świadczenie usług opisanych w pkt 1 odbywa się nieodpłatnie.
 4. Sprzedawca w dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu sklepu internetowego, wywołane działaniem siły wyższej, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością sklepu internetowego ze sprzętem technicznym Klienta.
 5. W celu realizacji zamówienia niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę danych, takich jak: imię, nazwisko, adres, NIP, telefon, e-mail.

 

§ 5

 

WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Rejestracja w ramach Sklepu internetowego jest opcjonalna. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i po jego akceptacji.Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracji, udostępnianego na stronie internetowej sklepu. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 2. Sprzedawca zastrzega, iż informacje dostępne na stronie internetowej sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Złożenie zamówienia przez Klienta stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży składaną Sprzedawcy.
 3. Usługobiorca jest niezwłocznie informowany drogą elektroniczną lub telefoniczną w przypadku niedostępności wybranego przez niego produktu.
 4. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej sklepu są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Dodatkowo, przy zamówieniu doliczane są koszty wysyłki wybranego produktu do Klienta.
 5. Klient może w każdej chwili bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek kosztów usunąć konto poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji w systemie.
 6. Rezygnacja, o której mowa w ust. 5, jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług elektronicznych, jednakże nie stanowi to rozwiązania innych umów.

 

§ 6

 

ZAKŁADANIE KONTA

 1. W celu utworzenia konta w sklepie internetowym, należy wypełnić formularz rejestracji.
 2. Niezbędne jest podanie następujących danych
  • Imię
  • Nazwisko
  • Numer telefonu
  • E-mail
  • Hasło
 3. Założenie konta w sklepie nie wiąże się z żadnymi opłatami.
 4. Logowanie się na konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w formularzu rejestracji.

 

§ 7

 

ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIENIA

 1. W celu złożenia zamówienia należy:
  • zalogować się do sklepu (opcjonalnie);
  • wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny); 
  • zalogować się lub skorzystać z możliwości automatycznego założenia konta;
  • kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”.
  • wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie.

 

§ 8

 

FORMY PŁATNOŚCI

PRESTIŻ zapewnia swoim Klientom następujące formy płatności za zakupy w sklepie internetowym:

 1. Za pobraniem – gotówką kurierowi, przy odbiorze przesyłki.
 2. Płatność online  (przedpłata) – za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych Dotpay Klient może zapłacić:
  • kartą kredytową: VISA, MasterCard i Maestro: kredytowe, debetowe, biznesowe, Masterpass w PLN;
  • szybkim przelewem elektronicznym: Szybkie przelewy PayByLink, BLIK, SkyCash i mPay;
 3. Płatność tradycyjnym przelewem bankowym:
  Santander Consumer Bank S.A., ul. Tadeusza Kościuszki 1, 09-500 Gostynin. Numer konta: 94 1090 2835 0000 0001 3689 0661 (Prestiż Bożena Wańtuchowicz, ul. Morenowa 29, 09-500 Gostynin, NIP: 9710163176. W tytule zamówienia należy podać numer zamówienia).
  * Jeśli chcesz przyspieszyć zaksięgowanie wpłaty wyślij na adres mailowy jubiler.prestiz@wp.pl potwierdzenie przelewu wygenerowane ze strony Twojego banku;
 4. Płatność przy odbiorze zamówienia w salonach firmowych Prestiż ul. Rynek 23, 09-500 Gostynin lub ul. Królewska 21 i  Podrzeczna 7, 99-300 Kutno.
  • W salonach firmowych można zapłacić za zamówiony towar zarówno gotówką, jak i kartą kredytową.

 

§ 9

 

KOSZT, TERMINY I SPOSOBY DOSTAWY

 1. Koszty wysyłki uzależnione są od formy płatności i sposobu dostawy:
  • Odbiór osobisty w salonie Prestiż – 0 zł,
  • Kurier InPost (płatność elektroniczna)–20 zł,
  • Kurier InPost (płatność tradycyjnym przelewem bankowym) – 20 zł,
  • Kurier InPost (płatność przy odbiorze) – 25 zł,
  • Paczkomat InPost (płatność elektroniczna) - 16 zł,
 2. Przy zamówieniach powyżej 500 zł – wysyłka GRATIS,
 3. Sprzedawca kompletuje zamówienie w czasie 1-2 dni roboczych. Czas ten może ulec wydłużeniu w przypadku konieczności sprowadzenia do sklepu zamówionego towaru. Następnie zamówienie jest przekazywane do odpowiedniego przewoźnika w przypadku wyboru dostawy za pomocą kuriera i następuje zgodnie z regulaminem przewoźnika, zawierającym m. in. terminy dostawy.
 4. Przy odbiorze przesyłki zalecane jest jej sprawdzenie w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń przesyłki lub niezgodności towaru z umową zalecane jest niezwłoczne skontaktowanie się ze Sprzedawcą, a także spisanie odpowiedniego protokołu w obecności kuriera.

 

§ 10

 

REALIZACJA BONÓW UPOMINKOWYCH

 1. Bon upominkowy upoważnia do wyboru dowolnych produktów w salonach jubilerskich firmy Prestiż;
 2. Realizacji bonu można dokonać w salonach Prestiż;
 3. W przypadku wyboru produktów wartości wyższej od nominału bonu, Klient zobowiązany jest do dopłacenia różnicy, jeżeli zaś zostanie wybrany produkt o niższej wartości to różnica nie podlega zwrotowi;
 4. Bon posiada indywidualny kod;
 5. Bon upominkowy nie podlega wymianie na gotówkę;
 6. Bon upominkowy Prestiż jest ważny przez 6 miesięcy od daty zakupu;
 7. Bony są dostępne w 7 nominałach: 50zł, 100zł, 200zł, 300zł, 400zł, 500zł oraz 1000zł.

 

§ 11

 

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni od dnia objęcia rzeczy w posiadanie odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
 2. Powyższe uprawnienie realizuje się poprzez wysłanie na adres Sprzedawcy oświadczenia na piśmie zgodnie ze wzorem znajdującym się w odpowiedniej zakładce na stronie internetowej sklepu przed upływem 14-dniowego terminu. Wraz z oświadczeniem konsument zobowiązany jest wysłać zakupiony towar.
 3. W razie odstąpienia umowę uważa się za niezawartą, a strony są zobowiązane do zwrotu otrzymanych świadczeń. Zwracane produkty powinny być nowe, wolne od jakichkolwiek znamion użytkowania, oryginalnie zapakowane z metką, dowodem zakupu oraz prawidłowo wypełnionym formularzem odstąpienia od umowy.
 4. W przypadku zwrotu towaru Konsument ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 5. Zwrot towaru powinien nastąpić  na adres firmy:
  Prestiż Bożena Wańtuchowicz
  ul. Bierzewicka 32 lok 51
  09-500 Gostynin
 6. Istnieje także możliwość zamówienia kuriera w celu odbioru przesyłki. Na życzenie Klienta Sprzedawca zamawia kuriera na wskazany adres.Jednakże koszty kuriera ponosi Kupujący.
 7. Dokument odstąpienia od umowy (zwrotu) powinien być prawidłowo podpisany przez Kupującego, tzn. czytelny podpis imienia i nazwiska. Dokumenty bez podpisu nie zostaną uznane.
 8. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, z wyjątkiem kosztów wysyłki i dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczeniainnego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie późniejniż w ciągu 14 dni od dnia, w którym otrzymaliśmy od Państwa oświadczenia o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszejumowy i sprawdzenia go przez naszych jubilerów.
 9. Zwrot wpłaty dokonywany jest: przelewem bankowym na konto wskazane w formularzu zwrotu (zamówienia złożone z płatnością przy odbiorze) lub automatycznie na numer rachunku/karty, z którego dokonana była wpłata ( dotyczy zamówień z płatnością online).
 10. Przesyłki wysłane do nas „za pobraniem” nie będą przez nas odbierane z uwagi na brak możliwości technicznych odbioru takiej paczki.
 11. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:Umowy, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 12. Wymiana towaru następuje poprzez odstąpienie od umowy i złożenie kolejnego zamówienia.

 

§ 12

 

GWARANCJA

 1. Umową sprzedaży są objęte produkty nowe. Wszystkie produkty markowe są objęte gwarancją Producenta.
 2. Okres gwarancji rozpoczyna się od dnia doręczenia Klientowi produktu.
 3. Szczegółowe warunki gwarancji są określane każdorazowo w karcie gwarancyjnej załączanej do zakupionego produktu.
 4. Podstawą dochodzenia uprawnień z gwarancji jest dowód zakupu (paragon lub faktura VAT) oraz karta gwarancyjna.

 

§ 13

 

REKLAMACJE

I. Dotyczy Klienta będącego Konsumentem:

 1. Sprzedawca zobowiązuje się do sprzedaży produktu wolnego od wad. Obowiązuje ustawowe prawo rękojmi za wady rzeczy sprzedanej w zakresie określonym odpowiednimi przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
 2. Formy składania reklamacji:
  • na piśmie na adres: Prestiż Bożena Wańtuchowicz, ul. Bierzewicka 32 lok. 51, 09-500 Gostynin,
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: jubiler.prestiz@wp.pl.   
 3. W przypadku wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi – o ile uznamy to za niezbędne do rozpatrzenia reklamacji, Konsument zobowiązany jest dostarczyć wadliwy towar pod wskazany powyżej adres pocztowy. Jeżeli ze względu na rodzaj towaru lub sposób jego zamontowania, dostarczenie towaru byłoby nadmiernie utrudnione, zobowiązani są Państwo udostępnić go nam w miejscu, w którym się on znajduje. Zobowiązujemy się ustosunkować do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
 4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru. W przypadku, gdy przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność z tytułu rękojmi wynosi jeden rok od momentu jej wydania.
 5. W celu usprawnienia procesu rozpatrywania reklamacji zaleca się:
  • podanie informacji dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;
  • określenie żądania dotyczącego sposobu usunięcia wady (wymiana towaru na nowy, naprawa towaru, obniżenie ceny, odstąpienie od umowy – o ile wada jest istotna); oraz
  • podanie danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sklep. Określone w zdaniu poprzednim zalecenia mają formę jedynie niezobowiązujących wskazówek i w żaden sposób nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem podania zalecanych informacji.

II. Dotyczy Klienta niebędącego jednocześnie Konsumentem:

W przypadku umowy sprzedaży zawieranej z Klientem niebędącym jednocześnie Konsumentem, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialność Sklepu internetowego z tytułu rękojmi za wady Towaru zostaje wyłączona. Wyłączenie to jest bezskuteczne w przypadku podstępnego zatajenia wady przez Sprzedawcę

 

§ 14

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie z ważnych przyczyn, w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów dostawy i płatności -  w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego regulaminu. O każdej zmianie regulaminu Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.
 4. Wszelkie spory wynikłe z umów sprzedaży między sklepem, a Klientami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu.
 5. Ewentualne spory wynikające z umów sprzedaży zawartych pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem będą poddawane pod rozstrzygnięcie sądom właściwym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43 poz. 296 z późn. zm.).
 6. Ewentualne spory wynikające z umów sprzedaży zawartych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem niebędącym Konsumentem będą poddawane pod rozstrzygnięcie sądom właściwym ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 7. Klient ma prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Ma on możliwość m. in.:
  • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,
  • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 8. Szczegółowe informacje na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może odnaleźć na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.
 9. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr.

Newsletter

Wyrażam zgadę na wysyłanie treści reklamowych na podany adres.

Nasz profil na instagramie

  Śledź nas na Instagramie #jubiler.prestiz

  odwiedź stronę Instagram
  Numer telefonu

  602 781 806